تخفیف ویژه!
کد شناسه :93257

طاعون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طاعون - بخشي از كتاب : انسان تصور مي کند که هيچ چيز برايش حرام نيست، مدام به خود اطمينان مي دهد که وقتي زمانش فرا رسد، روي از گناه بر مي گرداند و خود را اصلاح مي کند. تا آن روز، آسان ترين راه اين است که راه خود را برويم و هرکاري که مي خواهيم انجام دهيم و مابقي را به بخشش خداوندي بسپاريم. مدت هاست که خداوند با مهرباني به اين شهر نگريسته، اما ديگر از اين وضع خسته شده، اميد خداونديش مدت هاست که رنگ پريده گشته و حالا او روي از ما و شهر ما برگردانده. و البته ما محروم از نور خداوندي. در اين تاريکي سرگردان شده ايم؛ در تاريکي انبوه طاعون و...