تخفیف ویژه!
کد شناسه :93658

شنا در فنجان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شنا در فنجان - زل زدم به گوشه ي اتاقم: هيشكي نمي تونه موفق بشه. مگه اين كه دوبار زاده بشه. يك بار از مادر و بار دوم از خودش. بايد سعي كني با ريشه باشي پسرم. بي ريشگي زمينت مي زنه بايد يادبگيري مادامي كه از عشق كسي مطمئن نشده اي با او خاطره اي نسازي، چرا كه تاوان خاطرات جنون است و بس.. آخر سر گفتم تا مي توني زندگي كن، هرچند پر از تيغ و خار و زخم باشه... تا مي توني زندگيتو جشن بگير پسرم... كلي حرف زدم دوباره كه شروع كردم حرف بزنم «ايليار» امتداد نگاهم را گرفت و رفت به گوشه ي اتاق. گل كاكتوس را برانداز كرد و گفت: بابا همه را از روي اين مي گفتي؟ اي كاش از اول مي گفتي ميومدم اين كاكتوس رو نگاه مي كردم. جواب سوالم همين يك كلمه بود. اين گل پر از موفقيت و زندگيه بابا جون... عاشقتم بابا جون و....