تخفیف ویژه!
کد شناسه :96280

زمستان شغال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زمستان شغال - ( زمستان شغال ) سرگذشت هاي پراكنده از وقايع غريب و آدم هايي است كه در سيطره ي رئاليسم خشك جاري  در جوامع شهري گير افتاده و سرگردان اند. مردماني كه نمي دانند با سرو شهرشان چه كنند؛ با رجعت پدرانشان يا با فرشته اي كه ميانشان مي گردد. در چار ديوارهايي گير افتاده اند كه هر روز مي آيند و فضاي زيست شان را مي خورند و تنگ تر مي كنند. برخي از آن ها دريافته اند شايد با رها كردن و پا دادن به شغال درنده ي درونشان  كارها بهتر پيش برود و...