تخفیف ویژه!
کد شناسه :96284

گالاپاگوس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب گالاپاگوس  - مجمع الجزاير گالاپاگوس در اقيانوس آرام نزديك بدنه ي غربي آمريكاي جنوبي قرار دارد و همان جايي است كه « چارلز داروين » در سال 1835 بن مايه ي نظري تكامل خود را پيدا كرد. « كرت ونه گوت » اين پديده و ( سفر دريايي قرن در طبيعت ) را كه به مقصد همين جزاير است، با يك بحران اقتصادي - سياسي جهاني در هم آميخته و بستر آخرين رمان خود قرار داده است.  نويسنده به سبك خاص و با طنز تلخ و گزنده ي ويژه ي خويش اثري آفريده است شگفت و خواندني و ماندگار و…