تخفیف ویژه!
کد شناسه :66969

ساعت گرگ و ميش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ساعت گرگ و ميش : بخشي از كتاب: خشونت يا عدم خشونت ژرژ لباس سپاهي‌گري به تن دارد و در هند و چين و الجزاير از منافع فرانسه دفاع مي‌كند. دوست دوران كودكي‌اش رولان حرفه‌ي آموزگاري را انتخاب كرده و روح شاگردانش را كه مردان آينده‌ي كشورش است مي‌پروراند. ژرژ قوي، ستيزه‌جو و بي‌باك است، رولان ضعيف، نرم‌خو و ترسو است. ولي با نوشتن مقاله‌هاي انتقادي و سردمداران و استعمارگران كشورش و رسوا كردن آن‌ها به كشورش خدمت مي‌كند. صحنه‌ي جنگ خشونت‌‌آميز در الجزاير است و درگيري اين دو يار قديمي در نبردي كه جامعه و منافع سرمايه‌داران بزرگ به آن تحميل كرده و در كنار يكديگر قرارشان داده است و...