تخفیف ویژه!
کد شناسه :93134

آتالا و رنه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آتالا و رنه - آتالا و رنه، اين دو کودک توأمان چونان نگيني دوگانه، فرهمند و پرفروغ، بر انگشتري رمانتيسم مي درخشد. آتالا غمنامه ي عشقي است پاک و پرشور بر گستره ي مرغزارها و در انبوهي جنگل ها، در جهان نو، ما، بدان سان که نويسنده خود نگاشته است، چشم بر آن مي داريم که (با گونه اي شعر به نيمه وصفي، و به نيمه دراماتيک)روبرو شويم، با شيوه اي که هم غنايي است و هم سرشار از رنگ ها و نشانه هاي بومي؛ چه آنکه طبيعت در اين داستان، با باريک بيني وسواس آميزي تصوير شده است. رنه داستان انساني است تک افتاده، دير آشنا و دور آشيان، که بيگانه وار، در سرزميني مي زيد که زادبوم او نيست؛ فريفته، به هر سوي روي مي آورد؛ شيفته، ياري آشناروي و آشنا خوي را مي جويد و نمي يابد؛ خود به درستي نمي داند در بويه و در پوياي چيست؟و...