تخفیف ویژه!
کد شناسه :92455

فعل بي وفايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فعل بي وفايي - "الاف" و "استر" مثل دو چرخ دنده اند، چرخ دنده ها با هم تركيب يا جفت نمي شوند، هيچ وقت از اين حالت كه شروع يكي به منزله پايان ديگري است خارج نمي شوند؛ پيش فرض وجود هم اند، يكديگر را به حركت درمي آورند و پيش مي برند و در هماهنگي كامل هستند. اين چيزي بود كه به نظر استر مي رسيد . يك چرخ دنده به خودي خود چيزي نيست جز ابزاري دندانه دار و بي حركت، بي هيچ كاركرد و مسيري. بسيار خب، اما براي ايجاد حركت و براي درك توانايي ذاتي و هدف يك چرخ دنده، وجود دو چرخ دنده ضروري است. متاسفانه براي سه چرخ دنده نيز همين قضيه صادق است: از نظر مكانيكي، سه چرخ دنده در كنار هم عالي عمل مي كنند و...