تخفیف ویژه!
کد شناسه :89493

تاراج نهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاراج نهان - نرخ هاي بالاي تورم در اقتصاد ايران اصولا دهك ها جمعيتي فقيرتر را فقيرتر و دهك هاي جمعيتي غني تر را غني تر مي كرده است. اين ارزيابي در مجموع درست است اما دقيق نيست. نرخ هاي بالاي تورم عملا جريان هاي باز توزيع كننده اي راتحقق مي بخشيده كه مسبب انتقال وسيع انواع منابع اقتصادي از دستاني به دستاني ديگر مي شده است. با اين حال، جريان هاي باز توزيعي ناشي از بروز نرخ هاي بالاي تورم در اقتصاد ايران بس پيچيده تر از حدي بوده كه در عبارت بسيط فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن اغنيا تجلي يابد و...