تخفیف ویژه!
کد شناسه :66069

استايل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب استايل : يك جايي از زندگي كم آوردم. بريدم و رفتم تا شايد جايي بتوانم كمبود هايم را جبران كنم. دنيايم را با طرح هايم، پارچه ها و نخ سوزن ها وصله پينه كردم تا آرامش را به خودم بدوزم. هر بار دوختم، به جايي گرفت و نخ كش شد. آرامش نخ كش شده مي شود عذاب اليم!... ناگهان دستي به سمتم دراز شد. تمامي وصله پينه ها را از هم جدا كرد. آرامش را از نو طراحي كرد، اتو زد، صاف كرد و دوباره در قسمت مخصوص دقيق و مرتب دوخت... وجود پر از وصله و پينه ام يك دست شد و آرامش از دست رفته ام به وجودم برگشت. آن دست را محكم گرفتم و به اين باور رسيدم كه عشق از آرامش زاييده مي شود. بخوانيد، لذت ببريد و به ديگران معرفي كنيد...