تخفیف ویژه!
کد شناسه :101387

پژوهشی نو در قراردادهای بانکی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب پژوهشی نو در قراردادهای بانکی - این اثر، مشتمل بر سه فصل است.
- فصل اول: به مفهوم شناسی قراردادهای بانکی و بررسی انواع قراردادهای بانکی و به طور کلی اصول حاکم بر آن ها و همچنین ماهیت قراردادهای بانکی و برخی مباحث مقدماتی می پردازد.
- فصل دوم: به بررسی آثار قراردادی و غیرقراردادی عدم اطلاع مشتریان بانک از مفاد قراردادهای بانکی و وضعیت حقوقی قراردادها در این موارد اختصاص دارد.
- فصل سوم: ابتدا با مباحث مقدماتی مرتبط با اثبات دعاوی مربوط به قراردادهای بانکی آغاز می شود؛ در ادامه به این پرداخته می شود که در صورت بروز اختلافات میان بانک و مشتری و ادعای عدم آگاهی مشتری از قرارداد منعقده یا شرایط آن تکلیف اثبات بر عهده چه کسی است. همچنین به طور اجمالی، شیوه های اثبات دعاوی بانکی تبیین و بررسی می شود و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب پژوهشی نو در قراردادهای بانکی : این کتاب، ضمن تبیین ماهیت حقوقی روابط، به بررسی نقش عدم آگاهی مشتری  یا عدم توجه او به تمام یا بخشی از مضمون قرارداد بانکی می پردازد.