تخفیف ویژه!
کد شناسه :102965

در جستجوی حقوق ایرانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب در جستجوی حقوق ایرانی - آن چه در این کتاب، آمده در نزدیک ترین زمان تاریخی، متعلق به پنج هزار سال پیش است. زمانی که اثری از ادیان بزرگ نیست، اما قواعد و مقرراتی مرور شده که بعدها و در برخی ادیان، عینا قوانین معابد خدایان سومری در 3700 سال پیش بودند و ای بسا که خاستگاه آن ها نیز هلیل رود یا جیرفت کنونی باشد.
مقصود از آن چه گفته شد، ترغیب حقوق خوانندگان برای شناسایی مبانی و مقتضیات نظام حقوق ایرانی است و شاید کمینه اثرش این باشد که اگر روزی اندیشمندی بر آن شد تا کتابی در اندیشه های حقوقی بنگارد، به جان مایه های نهفته در اساطیر ایرانی و دوران پیشا تاریخی ایران زمین چون هلیل رود، مرهشی و ایلام در هزاره های پنجم و چهارم پیش از میلاد و قانون نامه های بین النهرین باستان و آن چه از تمدن ایران زمین به یادگار مانده، نظری اندازد و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب در جستجوی حقوق ایرانی : این کتاب، می کوشد تا شما را با منابع اندیشه های حقوقی و نظام حقوقی در اساطیر ایرانی و ایران زمین آشنا سازد.