حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3316

گزارش سر مورتیمر دوراند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

مأموریت سر مورتیمر دوراند در ایران(1984-1900)باخواست نخست وزیر وقت انگلیس لرد رزبری(لیبرال) آغاز گردیدکهاز خدمات پیشین او در هند و افغانستان بسیار خرسند بود. اما نفوذ روسیه در دربار ایران بسیار گسترش یافته و از سوی دیگر توجه دولت بریتانیا به حوادث دیگری از جمله درگیری با دولت بوئر(1899) معطوف بود.همین دو عامل بر فعالیت دوراند به عنوان وزیر مختارانگلیس در تهران سخت تأثیر گذاشت. در نامه نگاری رسمی با لرد کرزن، دوراند سه راه برای وضع سیاست انگلیس در ایران طرح می کند:1)رسیدن به توافق با روسیه تزاری بر سر حفظ منافه انگلیس 2)هشدار به روسیه که پیشروی تند در شمال ایران با واکنش شدید انگلیس در جنوب روبرو خواهدشد و هر گونه فعالیت روس ها در مناطق جنوب از جمله دایر کردن کنسولگری را ناممکن خواهد ساخت؛ و 3) ادامه سیاست سنتی نسبت به ایران و نظام سلطنتی اش در چهارچوب ایجاد تغییرات روزافزون و بهبود بخشیدن به مدیریت و اداره کشور.