حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3398

جماعت های تصوری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در رویکرد مدرن به ملیت خواهی گرایش های متفاوتی یده می شود. برخی بر نیروهای اجتماعی و اقتصادی در ایجاد ملیت خواهی تکیه ی بیشتری می کنند و برخی یگر به تأثیر انگاره ها و ایدئولوژی ملیت خواهی توجه فراوان دارند. آندرسن در کتاب منحصر به فرد خود، فرایند ایجاد ملت را در دوره ی مدرن از منظری عمدتا فرهنگی و در پرتو نظریه ی تصوری بودن ملت، به عنوان یک جماعت انسنی، روایت و بازنمایی می کند.