حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15209

روان شناسی خشم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب روان شناسی خشم : بخشی از کتاب- چرا این زن خشمگین است؟ آرنولد دستگاه بخور را از اتاق خواب برداشت و به حمام برد و آن را از آب پر کرد و با خود برگرداند. یک ساعت بعد، هنگامی که به حمام رفتم، آنجا را خیلی آشفته دیدم؛ پرده اطراف دوش کج و کوله شده بود؛ حوله حمام به درون وان افتاده بود و همه چیز درهم برهم بود. خیلی عصبانی شدم و...