حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :11602

قدرت خود تلقینی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب قدرت خود تلقینی : به نظر می آید که آدمی می تواند عوامل مانع تحقق ایده های خود را پیروزمندانه از میان بردارد. به علاوه حوزه امکانات گسترده انسان برای تحقق این ایده ها، از درک اساسی وی نسبت به تصورات ذهنی اش سرچشمه می گیرد. تمامی سیر تکاملی تکنولوژی دنیای نو، چنانچه دور از آرمانهای انسانی نباشد، بر این نظر گواهی می دهند که طبیعت در برابر فرمانهای هشیارانه آدمی سر تسلیم فرود می آورد و....