تخفیف ویژه!
کد شناسه :92757

بابا و فلسفه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بابا و فلسفه - ممكن است از خود بپرسيد ارسطو يا كنفوسيوس چه حرفي براي گفتن به پدران امروزي دارند، يا اين كه آيا ايده هاي فيلسوفان مي تواند براي مرداني كه عهده دار زندگي اي پدرانه در سده بيست و يكم هستند سودي داشته باشد يا خير. آيا افكار چنين افرادي هيچ ارتباطي به كار پدران امروزي دارد؟ پاسخ، احتمالا با تعجب، بله اي مطمئن است. نويسندگان اين كتاب به ارائه افكار خود درباره تاثيرات پدر بودن بر كودكان و بر مردان، موضوع هاي اخلاقي مربوط به سبك هاي مختلف فرزند پروري، معناي پدر اصيل بودن مي پردازند و كار خود را با توصيه هايي براي پدران در مورد برخي دوراهه هايي به پايان مي رسانند كه فراروي آن ها قرار مي گيرد و...