حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :11350

تحلیل روان کاوانه ی متون ادبی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تحلیل روان کاوانه ی متون ادبی : آثار ادبی به دلیل غنای درونی و مفهومی خود، در کالبد انباشته از سمبل ها و استعاره ها، ساختارهای خودآگاه و ناخودآگاه، خواننده را در خود درگیر می سازند. سپردن واژگان به آهنگ احساسات، لذت ها، یاس ها، امیال گسسته و فرورفته ی دوران کودکی و تجارب احساسات و شکنندگی های این چهارچوب ابتدایی شخصیتی، تالم و تاثرات درونی، رنگ .و بوی آفرینش خلاقانه ی نویسندگان را دچار تغییرات ژرف کرده و از آن ها نمونه هایی بسیار برجسته در جهت بازسازی دنیای زیستی فکری آن ها به وجود آورد و...