تخفیف ویژه!
کد شناسه :97378

حقوق درآمدی مختصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب حقوق درآمدی مختصر - پروفسور ( ریموند وکس ) در این اثر کوشیده است نگاهی اجمالی به علم حقوق به عنوان علمی هنجاری که غایتش تنظیم و تنسیق روابط افراد با یکدیگر از یک سو و روابط افراد با دولت از سوی دیگر است داشته باشد. هرچند رویکرد کلی نویسنده بر سنت حقوقی  ( کامن لا استور ) است اما کاملا سرسپرده این سنت حقوقی نبوده و علاوه بر آن که عمده تقریرات وی مبتنی بر سنت حقوقی پیش گفته است، به سنت حقوقی حقوق موضوعه نیز به نحو گسترده ای پرداخته است و...
با این حال وی گوشه چشمی به سایر نظام های که تابعان کمتری را در ذیل خود جای می دهند همانند حقوق اسلامی، حقوق هندویی، حقوق تلمودی و... نیز داشته است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب حقوق درآمدی مختصر : این کتاب،  با نگاهی مختصر به پاره ای از مسائل موجود در نظام حقوقی، الگویی کارآمد برای نظم حقوقی در اختیار تان قرار می دهد.