تخفیف ویژه!
کد شناسه :96291

نظريه فيلم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نظريه فيلم - رابطه سينماگر و تماشاگر چيست؟ در حوزه ( نظريه فيلم ) اين اصلي ترين پرسش است و نويسندگان كتاب حاضر، « السيسر و مالتي هاگنر » دقيقا همين پرسش را در كانون كتاب پر مايه و جذاب خود قرار داده اند، كتاب پر طرفداري كه اكنون نسخه بازبيني شده آن در اختيار شماست. هر نوع از سينما ( و هر نظريه فيلم ) نخست تماشاگري آرماني را متصور مي شود و سپس، مجموعه اي از تعاملات پويا را بين پرده سينما و ذهن، بدن و حواس تماشاگر ترسيم مي كند. در پيوند با تعاملات مزبور، نويسندگان كتاب حاضر با استفاده از هفت پيكربندي مشخص در رابطه بين تماشاگر و پرده كه به نحوي پيش رونده از روابط ( بيروني ) به روابط ( دروني ) ميل مي كنند، مهم ترين مراحل نظريه فيلم را از سرآغاز هاي آن تا زمان حال دنبال مي كنند؛ از نظريه هاي نئورئاليستي و مدرنيستي گرفته تا نظريه هاي روان كاوانه، آپاراتوس، پديدارشناسانه و شناخت گرا، تا دادوستد هاي اخير نظريه فيلم با فلسفه و عصب شناسي و...