تخفیف ویژه!
کد شناسه :96278

بازي خطرناك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازي خطرناك - دوباره به ساعتش نگاه كرد. دو دقيقه از يازده گذشته بود. هر لحظه بر اضطرابش افزوده مي شد. نصف ناخن هايش را جويده بود. ديگر كار از ناخن جويدن گذشته بود، به همين خاطر دست در جيبش كرد و پاكت سيگارش را بيرون آورد. سومين نخ آن شب را آتش زد و با ولع فراوان دودش را وارد ريه هايش نمود. مجددا به ساعتش نگاه كرد. يازده و چهار دقيقه. فقط دو دقيقه گذشته بود و...