تخفیف ویژه!
کد شناسه :95729

راهنماي تئوري انتخاب براي افسردگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهنماي تئوري انتخاب براي افسردگي - دكتر « رابرت ووبلدينگ » هميشه يكي از دوستان و همكاران نزديك دكتر « گلسر » بوده است و در نشر آثاري در مورد واقعيت درماني مشاركت بسزايي داشته است. تجربه هايش در آموزش  و به كارگيري واقعيت درماني او را در جايگاه مطلوبي قرار مي دهد تا افسردگي را از منظر تئوري  انتخاب بررسي كند. نكته قابل توجه اين است كه ما مي توانيم در مورد احساسات، افكار و اقداماتمان، صرف نظر از نامشان كاري انجام دهيم. اين كتاب جرقه اي  براي شعله آتش خودتان ايجاد مي كند، براي اين كه موتور خود را روشن كنيد و خلقتان را بالا ببريد و زندگي تان را بهتر كنيد. اگر ايده هاي اين كتاب را به كار بگيريد، مي فهميد كه كنترل زيادي بر زندگي تان داريد و حتي احساس بهزيستي بيش تري مي كنيد و به زندگي  بهتري دست پيدا خواهيد كرد و ايده هاي آن را ياوري قدرتمند براي سفرتان خواهيد يافت و...