تخفیف ویژه!
کد شناسه :94726

زنان ترانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زنان ترانه - محتواي اين اشعار هم بيان گر اميال غريزي و انتظارات جامعه ايراني از زنان و برخورد با مسئله ي زنان است و هم مبين اين نكته كه در پاسخ خواست ها و انتظارات اجتماعي زنان - زناني كه در ترانه ها منعكس  اند - چه توضيحي داده اند. به آساني مي توان ديد كه زنان ايران به هر آن چه از ايشان خواسته اند، پاسخ داده اند و اگر در اين آزمون تاريخي، نمره و رتبه اي در اين سطوح دارند، سهم سوال كنندگان و متصديان آموزش و پرورش اجتماعي را نيز بايد در نظر گرفت و...