تخفیف ویژه!
کد شناسه :93679

من يك چچني هستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من يك چچني هستم - بخشي از كتاب: شايد مي توانستم هميشه اينطور زندگي كنم. صبح ها، زنگ ساعت گوشي ام را خاموش كنم، مسواك بزنم، دوش بگيرم و نيم ساعتي در آب گرم دراز بكشم تا كابوس هاي شبانه را بشويد و ببرد. روزها پياده روي يا رانندگي كنم، كاغذها را جابه جا كنم، تارهاي صوتي يا ماهيچه هاي صورتم را ورزش دهم، همه ي فعاليت هايي كه به عبارتي همان كار هستند را انجام دهم و در ازايش پول بگيرم. عصرها كتاب بخوانم. شايد بتوان هميشه اينطور زندگي كرد. انگار هيچ چيز ديگري نيست. انگار از اول هم چيزي نبوده و...