تخفیف ویژه!
کد شناسه :70175

ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم : چکیده: تا آن دوره‌ی یک ماهه در مریخ در حافظه‌اش متزلزل شده بود؛ تنها تصویری از گودال های ژرف و عمیق به یاد‌داشت، سایشی از تپه‌های باستانی ابدی، از نیروی زندگی، از خود تحرک. دنیایی از غبار که در آن اتفاق های کمی رخ می‌دادند، جایی که قسمت زیادی از روز صرف چک کردن و دوباره چک کردن منبع قابل حمل اکسیژن، گونه های زیستی، کاکتوس‌های قهوه ای ،خاکستری خم شده و با حیا و کرم های و روده می شد. بخشی از کتاب: گفت: «خدای من، فکر می‌کنم رفتم.» پس از مکثی افزود: و هم زمان فکر می کنم نرفتم. تصمیمت رو بگیر.گفت: «چطور می‌تونم؟ اثر هر دو خاطره توی سرمه؛ یکی واقعیه و یکی نیست، ولی نمی‌تونم بفهمم کدوم به کدومه. چرا نمی‌تونم بهت اعتماد کنم؟ با تو که ور نرفتن؟» دست کم می‌توانست این را برای او انجام دهد، حتا اگر هیچ وقت کار دیگری نکرده بود و...