حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14571

فریدریش نیچه و گزین گویه هایش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب فریدریش نیچه و گزین گویه هایش : آیا اگر نیچه زاده نمی شد، جهان امروز ما چنین می بود که هست؟ بسیاری از اهل اندیشه به چنین پرسشی پاسخ منفی خواهند داد. از نگاه آنان نیچه احتمالا جزو نخستین ده اندیشمندی خواهد بود که در آفریدن جهان نو نقش به سزایی داشته اند. اگر بر آن شویم میزان تاثیرگذاری و نفوذ نیچه بر جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سده بیست را بسنجیم و...