تخفیف ویژه!
کد شناسه :89789

اثر ماه عسل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اثر ماه عسل - به عاشقانه ترين رابطه ي زندگي تان فكر كنيد. همان رابطه ي مهمي كه شما را مجنون و ديوانه كرده بود. روزها را پشت سر هم با عشق و محبت طي مي كرديد، به غذا نياز نداشتيد، نياز چنداني به آب نداشتيد و انرژي تان تمام نمي شد: مانند ماه عسلي كه قرار بود هرگز تمام نشود. با اين وجود، اغلب اوقات ماه عسل جاي خود را به جر و بحث روزمره، اختلاف و حتي طلاق مي دهد. خبر خوب اين كه لزومي ندارد كار به اين جا برسد. ممكن است فكر كنيد در بهترين حالت عشق بزرگ شما تصادفي بوده است. در بدترين حالت نيز ممكن است فكر كنيد كه اين عشق توهمي بيش نبوده است و...