تخفیف ویژه!
کد شناسه :89823

باب هنر-از افلاطون تا هگل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب باب هنر-از افلاطون تا هگل - افلاطون يك فيلسوف شاعر است و آثار وي قبل از آن كه خردمندانه باشد، شاعرانه است. اما در انديشه او شعر تنها وسيله اي براي بيان زيبايي حقيقت است. افلاطون از اين جنون الهي بهره مي برد تا حالات، صحنه ها و شخصيت ها را در مكالمات خود به زيباترين صورت بيافريند و تجسم بخشد. افلاطون در ابتدا خود را به مطالعه نقاشي و گفتان شعر، نخست شعر ثنائي و سپس شعر غنايي و نوشتن تراژدي مشغول مي داشته است. ولي زماني كه با سقراط آشنا شد سياهه هاي شعري خود را از بين برد و شعر و احساس و عاطفه را به نفع خرد و فلسفه كنار گذاشت. با اين وجود تلفيق شعر و فلسفه در آثار افلاطون به ويژه در رساله هاي مهماني و يون به روشن ترين و زيباترين وجه متجلي است و...