تخفیف ویژه!
کد شناسه :93517

حقوق طبيعي درانديشه ي شيعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حقوق طبيعي درانديشه ي شيعه - در فصل اول اين كتاب، با نگاهي تبار شناسانه به تحليل مفهوم حق طبيعي و حقوق طبيعي پرداخته ايم. هم چنين در فصل دوم، به تكوين مفهوم عقل خود بنياد به مثابه يكي از منابع فقه شيعه توجه داشته ايم. به علاوه، تحليل موانع استفاده از عقلانيت خود بنياد در فقه، به روشي درون فهمي و با ميزاني از همدلي با مباني تفكر فقهي صورت گرفته است. در همين راستا، در فصل مذكور سعي شده تا راهكارهايي كه براي رفع موانع مذكور ارائه مي شود، با درك مباني اصول فقه شيعه باشد و...