تخفیف ویژه!
کد شناسه :92914

خاك طلا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خاك طلا - روايت اخيد و مهري روايت پيكاري است با شكوه و هم اندوهگين. اندوهي اگر دارد فاني است، شادي هايش اما باقي. اين دو جان شيفته در مسير عشق پيكاري دارند بي وقفه كه طي آن از همه چيز خود مي گذرند از همه چيز كه دلبستگي ايجاد مي كند پيوند مي برند و از اندك بودن خود واهمه اي ندارند چون بدان پايه از تعالي دست يافته اند كه ديگر هيچ تمنايي براي من خويشتن ندارند و در اوج اين بي تمنايي است كه ملكوت آسمان را از آن خود مي كنند. آن دو در اين داستان مي گويند: اگر جماهيد آهنربا باشيد، اگر نباتيد عشقه باشيد و اگر انسانيد عشق. كه عشق يك تنفس عميق است از هواي ناب بهشت. عنصري كه با آن دو موجود در هم مي گذارند و راز حيات بر آنان فاش مي شود. ديگر جز دو سر يك سرنوشت نيستند، جز دو بال براي يك روح نيستند كه با آن پر باز مي كنند و آغاز مي كنند و...