تخفیف ویژه!
کد شناسه :91193

داستان چگونه كار مي كند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب داستان چگونه كار مي كند - غرض از نوشتن اين كتاب ياري رساندن به نقاش حرفه اي، مخاطب كنجكاو و هنر دوست عادي بود و اين مهم با معطوف كردن چشمان يك منتقد به مسئله ي آفرينش هنري انجام شد. "جان راسكين" نخست مخاطب را ترغيب مي كند تا به طبيعت چشم بدوزد. مثلا به برگي نگاه كند و با قلم از آن كپي بردارد. طراحي خود از برگ را هم در اين كتاب آورده است. از اين برگ به سراغ يكي از نقاشي هاي تينتورتو مي رود: راسكين مي گويد به ضرب قلم توجه كنيد و ببينيد چگونه يك دست را طراحي مي كند، قدم به قدم راسكين خوانندگان را از بطن پروسه ي آفرينش اثر مي گذراند. اگر اين كتاب بحث فراتري ارائه بدهد، آن بحث اين است كه يك داستان مي تواند هم اثري مصنوع باشد، هم واقع نما. حفظ اين دو امكان در كنار هم به هيچ وجه دشوار نيست و...