تخفیف ویژه!
کد شناسه :3411

سرمايه اجتماعي و سلامت اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرمايه اجتماعي و سلامت اجتماعي : در چند دهه ي اخير مفهوم سرمايه ي اجتماعي توجه پژوهش گران، سياست گذاران و برنامه ريزان را در حوزه هاي مختلف نظير رفاه و آموزش، به ويژه، سلامت به خود جلب كرده است. در اين توجه كاربرد مفهوم سرمايه ي اجتماعي در دنياي پژوهش براي دستيابي به اهداف گوناگون ماهين بسيار پيچيده، تناقض هاي دروني و وضعيت پارادوكسيكال آن مشخص شده است و...