تخفیف ویژه!
کد شناسه :90034

شهر نابرابر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شهر نابرابر - اين كتاب راهنماي جامعي در زمينه ي شهرگرايي معاصر و روايت سرگذشت تغييرات شهري است و به بررسي نقش سرمايه ي نقدي، تجديد حيات جمعيت، ساخت ابر پروژه ها، ميزباني رويدادهاي بزرگ جهاني، نقش ثروتمندان تازه و پيدايش طبقه ي متوسط تازه پرداخته است و دلايل اصلي جا به جايي فقرا به حومه ها و آن سوي مرزهاي شهري را مي كاود. با توجه به مطالعات موردي در سراسر جهان، خوانندگان اين كتاب در جريان بررسي پروژه هاي شهري شامل استفاده مجدد از فضاهاي صنعتي قديمي، سبزسازي شهرها و امنيتي شدن فضاهاي عمومي قرار مي گيرند و...