حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :21966

جامعه شناسی کودکی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب جامعه شناسی کودکی : بخش اول کتاب به بررسی دیدگاه های سنتی دربااره جامعه پذیری و رشد کودک خواهد پرداخت و آن ها را در مقابل دیدگاه های نویسنده، درباره بازتولید تفسیری، قرار خواهد داد. نویسنده یک مدل شبکه ای دایره ای از رشد یا گسترش عضویت کودکان در فرهنگ هایشان ارائه می دهد و سپس همزمان با مفهوم بازتولید تفسیری به انطباق دیدگاه های ساختاری با کودکی خواهد پرداخت و...