حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :20350

جامعه شناسی سیاسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب جامعه‌شناسی سیاسی : بی‌شک ریشه همه شاخه‌های دانش سیاسی نوین و از آن جمله جامعه‌شناسی سیاسی را می‌توان در فلسفه سیاسی قدیم یافت. اگر جامعه‌شناسی سیاسی را به طور کلی به عنوان کوشش فکری و در جهت توضیح و تبیین پدیده‌ها و رفتارها و ساخت‌های سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تعریف کنیم، در آن صورت نمونه‌های بسیاری از چنین کوشش در اندیشه فلسفی پیشتازان تفکر سیاسی یافت می‌شود و...