تخفیف ویژه!
کد شناسه :89941

مثلث خانه، جامعه و جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مثلث خانه، جامعه و جهان - در اين کتاب نويسنده کوشيده تا با تحليل رمان‌هاي احمد محمود نشان دهد که چگونه او از ساختار خانه و خانواده در «همسايه‌ها» آغاز مي‌کند و به‌آرامي به سوي ساختار جامعه حرکت کرده و در «داستان يک شهر» حرکت خود را به عمق جامعه ادامه مي‌دهد و در «درخت انجير معابد» مثلث خانه، جامعه و جهان را در اين سه اثرش مورد تأکيد قرار مي‌دهد. در اين چرخه وي به همان تعهد اجتماعي عمل کرده و آينه‌اي در برابر اين سه رکن داستان ـ خانه، اجتماع و جهان ـ قرار مي‌دهد و به معضلات زمان? خود که هنوز صادق و غالب است، نگاهي ژرف مي‌اندازد و...