تخفیف ویژه!
کد شناسه :90592

سارا كتاب سوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سارا كتاب سوم - در كتاب سوم از اين رمان دوست داشتني با دوستان جديد "سارا" و "ست" آشنا مي شويد، باز هم از راهنمايي هاي "سالمن" جغد باهوش، بهره مي بريد و در نهايت شگفتي در مي يابيد جهان پر از دوستاني صميمي و يكرنگ از جنس شماست؛ به شرط آن كه وقوع هر اتفاق خوشايند يا ناخوشايند را خوب و به جا بدانيد، در تمام لحظات زندگي احساسي مثبت داشته باشيد و باور كنيد در پس هر ماجرا حكمتي نهفته است، معناي مرگ را درك كنيد و ايمان بياوريد مرگ نه در مفهوم فنا، بلكه به معناي رستگاري كالبد مادي است و...