تخفیف ویژه!
کد شناسه :3424

درياهاي كهكشان هاي ديگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

داستان هاي كوتاه اين كتاب دست چيني است ازچند كتاب ، ماه نامه ي ادبي و مجله كه از چند زبان اروپايي و نويسندگان مختلف ترجمه شده است، برخي طنز فلسفي و بعضي طنز اجتماعي هستند.همان گونه كه به خوبي مي دانيد طنز كشورها بهخوبي تصويرگر چگونگي زندگي يا طرز برخورد آن ها با مسائل اجتماعي است و خواننده ي داستان ها شباهت ها و اختلاف هاي فرهنگي را مي تواند از آنها به خوبي دريابد. لبخندهاي او ميزان اختلاف هاست.