تخفیف ویژه!
کد شناسه :89973

تريستانو مي ميرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تريستانو مي ميرد - بخشي از متن - اوه رزاموندا! رزاموندا! چه شب زيباي فراموش ناكردني! چه خوشبختي بي نظيري! انگار فرشته ظريف مهرباني با هزار قلب و هزار نور و هزار صدا تداركش ديده بود. اوه رزاموندا! تو اگر نگاهي بر من بياندازي ، من ديگر مقاومت نخواهم كرد... رزامونداي من، رزامونداي من، تمام هستي من، تمام زندگي من، تمام و تك تك نفس هاي من، ارزاني عشق تو... خوشت مي آيد؟ زمان جواني هاي من بود، وقتي رزاموندا تريستانو را نگاه مي كرد، و هرچه رزاموندا تريستانو را بيشتر نگاه مي كرد، رزاموندا بيشتر زيبا مي شد و...