تخفیف ویژه!
کد شناسه :89666

كور رنگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كور رنگي - بخشي از كتاب: بلند مي شوم با صورتم يك راست مي روم سراغ آينه، با صورتي شكسته تر از آن چه دقايقي پيش در آينه ي دست شويي اصرار داشتم از خواب بيرون بيايد. دست مي كشم روي آينه ي اتاق، مه غليظي كه آينه و اتاق را پنهان كرده كنار مي رود، به شكلي معجزه آسا، صورتم در آينه و اتاق پيدا مي شود. گذر زمان انگار بيش از هر چيزي تاثيرش را بر چهره ام مي گذارد. يك پيرمرد بي حوصله كه كوررنگي دارد و همواره همراه نگاهش انگار سوالي است مبهم كه جز خودش كسي پاسخ آن را ني داند. به توسي مي گويد سرمه اي، نه اين كه فقط بگويد، باور دارد آن چه را كه مي گويد، حتي سرمه اي را هم توسي صدا مي زند و...