تخفیف ویژه!
کد شناسه :89584

سبكي تحمل ناپذير هستي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سبكي تحمل ناپذير هستي - بخشي از كتاب: بازگشت ابدي انديشه اسرارآميزي است و «نيچه» فلاسفه ديگر را اغلب با اين ديدگاه دچار سرگشتگي كرده است: اين تصور كه همه چيز همان گونه رخ مي دهد كه ما آن را تجربه ميكنيم و اين كه خود اين اتفاق دوباره رخ مي دهد و تا ابد دوباره تكرار مي گردد! معناي اين اسطوره جنون آميز چيست؟ اگر اسطوره ي بازگشت ابدي را از منظري منفي بنگريم، بيانگر اين است كه وقتي زندگي يك بار و براي هميشه ناپديد شود و ديگر باز نگردد، به سان سايه اي ست، عاري از وزن، فاقد حركت به جلو و چنان چه اين زندگي، هراس آور، فريبنده يا متعالي بوده باشد، وحشت تعالي و زيبايي آن هيچ معنايي ندارد و...