تخفیف ویژه!
کد شناسه :89453

پياده سازي چهار سطح

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پياده سازي چهار سطح - اثر حاضر، كتابي كاربردي در حوزه منابع انساني با هدف ارزيابي اثربخش برنامه هاي آموزشي است. اين كتاب روايتي از كاربردها و شيوه هاي اثربخش به منظور توسعه عملكردهاي منابع انساني از طريق ايجاد پويايي در ارزيابي برنامه هاي آموزشي مي باشد و فهم منسجم تري از فاصله بين تئوري ها تا كاربرد را به خواننده منتقل مي نمايد. علاقه مندان با خواندن اين كتاب، با مثال ها و استعاره هاي راهبردي و اهداف مربوط به برنامه هاي آموزشي بيشتر آشنا خواهند شد و انواع روش هاي تحليلي در اين زمينه را مطالعه مي كنند و...