تخفیف ویژه!
کد شناسه :89312

دين و قدرت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دين و قدرت - خوانشي نو از حاكميت، نوشته دكتر "محمد شحرور"، انديشمند سوري تبار. كتابي است كه ديالكتيك دين و قدرت را در متن مفهوم حاكميت بر مي رسد و مي كوشد از اين مفهوم ريشه دار در ميراث ديني مسلمانان خوانشي نو عرضه كند. نويسنده براي برآوردن اين مهم، مراحل تحول و تكامل مفهوم حاكميت را از عصر خوارج تا به امروز، عصر اسلام سياسي و جريان هاي سلفي بررسي مي كند و...