تخفیف ویژه!
کد شناسه :89106

جامعه شناسي ورزش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جامعه شناسي ورزش - ورزش در عصر مدرن جزء بسيار مهمي به شمار مي رود. در اين ميان لازم است نكات متعددي مورد توجه قرار گيرد. همانند اين كه چگونه شبكه هاي اجتماعي موجبات پيشرفت ورزش را فراهم مي آورند؟ و يا مطالعات ورزشي چقدر در پيشبرد اهداف ورزشي موثر و سودمند است؟ اهداف مطالعات جامعه شناختي ورزش گاه بسيار خاص هستند و گاه ساده به نظر مي رسند. در هر دو بعد، نظريه هاي جامعه شناختي آن ها در ابعاد مختلف در سطح جامعه مدرن مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند. جامعه شناسي مدرن وظيفه دارد تا تئوري ورزش و جنبه هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار بدهد. نظريه ها و مفاهيم جامعه شناختي ممكن است به نحو مفيدي براي درك مفاهيم ورزشي استفاده شود و...