حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :12531

توسعه و تضاد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب توسعه و تضاد : تقدیر و تدبیر خالق متعال، ایجاد انواع نیازها در مخلوقات است. از جمله نیاز به انجام یک وظیفه، یک فعالیت، آنهم به خیال خودشان گاه بانیت خیر. انسانها این نیاز را احساس می کنند که دانش ناچیز، اما مهم پنداشته خود را به دیگران انتقل دهند، در بهترین وضع باانگیزه اصلاح شرایط موجود و نه خودنمائی و...