تخفیف ویژه!
کد شناسه :27110

طراحی پژوهش های اجتماعی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب طراحی پژوهش‌های اجتماعی : پژوهش اجتماعی سه مرحله اصلی دارد: برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش. در برخی از انواع پژوهش، این سه مرحله از هم جدا هستند و از همین ترتیب پیروی می‌کنند. در سایر انواع پژوهش، ممکن است این سه مرحله در هم بیامیزند. این کتاب درباره مرحله اول، یعنی درباره طراحی پژوهش اجتماعی است نه درباره جزئیات اجرای آن و...