حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :12277

گرد شهر با چراغ در مبانی انسان شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گرد شهر با چراغ در مبانی انسان شناسی : این کتاب، که نام خود را از غزل عارفانه مولوی به عاریت گرفته، نه داعیه آن را دارد که از (دیو و دد ملول) و گریزان است و نه چون (دیوجانس)(آنچه یافت می نشود) جستجو می کند، بلکه حاشیه ای نارسا بر آهنگ کوشش ها و پژوهش هایی است که انسان شناسی و مردم شناسی جامعه ما با کنجکاوی و باریک اندیشی در راه شناختن و شناساندن آنست و...