حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :11939

قانون کار، رفاه و تامین اجتماعی 1402

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب قانون کار رفاه و تامین اجتماعی1401 - وزارت دادگستری ۔ وزارت کار و امور اجتماعی:
قانون کار که در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و برحسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم موادی دیگر، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصدوبیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ‎یکهزارو‏سیصدو شصت ونه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامة شمارة ۲۶۷/۸۸۴۰/ق مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۹ مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی.
و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب قانون کار رفاه و تامین اجتماعی1401 : این کتاب، در خصوص قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی، از جمله: قانون کار، بیمه بیکاری، تامین اجتماعی، بیمه همگانی خدمات درمانی، خویش فرمایان و.. را در بر می گیرد.