تخفیف ویژه!
کد شناسه :70933

مونيسم يا پلوراليسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مونيسم يا پلوراليسم : شش مقاله و گفت‌و‌گوي اين مجموعه در ارتباط با نقد و بررسي كتاب ‌افسون زدگي جديد‌ (هويت چهل تكه و تفكر سيار) اثر ‌داريوش شايگان‌ شكل گرفته است. اين مجموعه از بافت نسبتاً واحد و همگوني برخوردار است. همه‌ي مقالات و نيز گفت‌و‌گوي با دكتر شايگان حول محور بحث از مونيسم و پلوراليسم دور مي‌زند. در مقاله‌ي نخست، با عنوان (رنگين‌كمان اشراق غربي در گفت و گوي آيينه‌هاي شكسته) محمد مهدي مجاهدي مي‌كوشد تا سويه‌هاي پلوراليستيك كتاب دكتر شايگان را برجسته سازد. از نظر ايشان مهم‌ترين ارزش اين كتاب در اين امر نهفته است كه مي‌تواند از رويكردهاي مونيستي گذر كند. از نظر نگارنده‌ي مقاله الگوهاي تجربه شده‌ي انديشه‌ي ايرانيان در باب سنت و تجدد جملگي وحدت انگارند؛ يعني همگي يا با نفي و طرد يكي از دو شق مدرنيته و سنت در جست و جوي وحدت بوده‌اند در مقاله‌ي دوم (جست‌و‌جوي معنا در مدرنيته باز انديشيده) مسعود پدرام مي‌كوشد درون مايه‌ي مدرنيته در طرح شايگان را برجسته سازد و نشان دهد كه مدرنيته به منزله‌ي يك ريشه، نقش اساسي و محوري دارد. دكتر پدرام خاطرنشان مي‌كند كه پروژه‌ي دكتر شايگان در كتاب افسون زدگي جديد، همان مدرنيته‌ي باز انديشيده‌ي مكتب انتقادي است كه معنويت نيز بدان افزوده شده است،هر چند از مفروضات مونيستي مدرنيته رها نگشته است. مقاله‌ي سوم يعني (شايگان و چند پرسش بي‌پاسخ) طرح پاره‌اي نكات و چند پرسش فيلسوفانه و انتقادي "رضا داوري" از مولف افسون زدگي جديد است. بيژن عبدالكريمي در مقاله‌ي چهارم با عنوان (هويت چهل تكه و تفكر بي‌خانمان) كوشيده است با رهيافتي انتقادي و در گفتماني اونتولوژيك به سويه‌ي نيهيليسنيك كتاب افسون زدگي جديد، به منزله‌ي امكاني نهفته در فراروي انديشه‌ي پلوراليستيك دكتر شايگان تذكار دهد. نقد و بررسي مقاله‌ي هويت چهل تكه و تفكري بي‌خانمان/ محمد مهدي مجاهدي، مونيسم يا پلوراليسم/ بيژن عبدالكريمي و نقد و بررسي كتاب افسون زدگي جديد/ گفت‌و‌گوي جمعي نويسندگان با دكتر شايگان عناوين مقالات و مباحث بعدي اين مجموعه هستند.