تخفیف ویژه!
کد شناسه :9484

تنها عشق حقيقت دارد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تنها عشق حقيقت دارد : براي هركسي شخصي خاص وجود دارد. گاهي دو يا سه يا حتي چهار نفر. آنها از نسهاي مختلفند. آنها از اقيانوس زمان و عمق ابعاد آسماني عبور مي كنند تا دوباره در كنار شما باشند. آنها از آنسو، از ملكوت مي آيند. ظاهرشان تغيير مي كند، اما قلب شما آنها را مي شناسد. قلب شما آنها را چون جان در آغوش كشيده است، همانگونه كه در صحاري پر نور ماه مصر، و دشتهاي كهن مغولستان و...