تخفیف ویژه!
کد شناسه :92908

اضطراب دفتر سوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اضطراب دفتر سوم - "ژاك لاكان" چهره اي شناخته شده و مهم در تاريخ روانكاوي به شمار مي آيد و يكي از تاثيرگذارترين متفكران قرن بيستم است. لاكلن در اضطراب كه براي اولين بار به زبان انگليسي در دسترس خوانندگان قرار گرفته با ما از ماهيت اضطراب صحبت مي كند. او در اين بحث بيان مي كند كه اين نوستالژي داشتن ابژه نيست كه موجب اضطراب مي شود بلكه نزديكي به آن است كه در ما ايجاد اضطراب مي كند و...